OPOSICIÓNS 2019 - Composición dos TRIBUNAIS de PTFP, EOI e CMUS


07 Xun, 2019

DOGCORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 28 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo).

Na páxina 27250, 590015-Portugués, Tribunal 1, onde di: «Presidente/a titular: ***0365**, Cupeiro Folgueira, Juan Miguel», debe decir: «Presidente/a titular: ***8860**, Cupeiro Frade, Miguel».

Engadir no anexo a publicación da composición dos tribunais correspondentes ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas e ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, tal e como constaba no título da Resolución do 28 de maio de 2019