Publicación da relación de persoas aspirantes para postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019


10 Mai, 2019

WEBPublicación da relación de persoas aspirantes para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019

Resolución do 9 de maio

Relación definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluidas.

Puntuacións definitivas