Axudas para os cursos de verán para a formación permanente do profesorado


08 Mai, 2019

MEFPA convocatoria regula as axudas para a realización de cursos de verán, para todos aqueles profesores interesados, mediante un convenio coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo, en dúas modalidades: 

Modalidade A: a axuda inclúe os gastos de matrícula, aloxamento e manutención en réxime de pensión completa

Modalidade B: Dirixida aos participantes que residan na localidade onde se imparte o curso, inclúe gastos de matrícula e xantar

Os cursos cunha duración dunha semana e impártense nas Sedes da UIMP situadas en Madrid, Santander, A Coruña, Conca, Valencia, Huesca, Sevilla e Santa Cruz de Tenerife, están destinados aos docentes que presten os seus servizos en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinos nos distintos niveis educativos anteriores ao universitario, así como o persoal dos servizos técnicos de apoio nos citados ensinos, sempre que reúnan os requisitos sinalados na convocatoria.

Cursos programados

Programas provisionais

Semana deo 1 al 5 de xullo

Semana do 8 ao 12 de xullo

Máis Información