Apertura das listas de interinidades e substitucións de sistemas electrónicos e automáticos e de equipos electrónicos


07 Mai, 2019

WEB - Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de sistemas electrónicos e automáticos (590125) e de equipos electrónicos (591202)

Resolución do 7 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrónicos e automáticos (590125) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de equipos electrónicos (591202).

O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

Resolución do 7 de maio de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos

ENLACE á WEB