Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2018/2019


24 Abr, 2019

WEB - Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2018/2019

Publicación da Circular 2/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2018/2019.

 Orde do 22 de abril de 2010