Concurso de méritos para postos nos Equipos de Orientación Específicos


23 Abr, 2019

WEB - Relación provisional de admitidos e excluídos e publicación do baremo provisional da convocatoria para cubrir postos nos equipos de orientación específicos 2018/2019

Resolución do 22 de abril de 2019, da Comisión de selección do concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos, convocado pola Orde do 22 de outubro de 2018 e pola Orde do 26 de febreiro de 2019 (DOG núm. 212 do 7 de novembro de 2018 e núm. 46 do 6 de marzo de 2019, respectivamente).

Prazo de 10 días naturais para formular reclamacións contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Resolución provisional

As persoas aspirantes poden presentar alegacións á lista de persoas admitidas e excluidas e ós resultados provisionais das puntuacións ante a presidencia da comisión de selección.

Relación provisional de persoas admitidas e excluídas

Baremo provisional