Apertura dunha lista de interinidades e substitucións como profesor especialista de audioloxía prótesica


11 Abr, 2019

WEB - Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia, como profesor especialista, no corpo de profesores técnicos de formación profesional, para impartir o ciclo superior en audioloxía prótesica -código 591250- (módulo profesional de elaboración de moldes e protectores auditivos, módulo de elección e adaptación de próteses auditivas).

O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.

Resolución do 11 de abril de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos