Apertura de listas de interinidades e substitucións na especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos


11 Abr, 2019

WEB - Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de organización e procesos de mantemento de vehículos (590111).

O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo

Resolución do 11 de abril de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos