Baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica, excluídos e admitidos


15 Mar, 2019

WEB - Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas para impartir docencia de relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria

O prazo para formular reclamacións será de sete días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo.