MUFACE - Modificación de Prestacións Complementarias de asistencia sanitaria


25 Feb, 2019

BOEResolución do 19 de febreiro de 2019, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican os Anexos II, III e IV da Orde APU/2245/2005, do 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria en MUFACE e establécese o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.

Primeiro. De conformidade co previsto no dispositivo undécimo da Orde APU/ 2245/2005, do 30 de xuño, modificar os Anexos II, III e IV, actualizando as condicións de tramitación das solicitudes de prestacións dentarias e oculares, así como determinados aspectos doutras prestacións.

Segundo. Esta Resolución entrará en vigor o 1 de marzo de 2019 e será aplicable a partir desa data a todas as solicitudes de prestacións comprendidas nos anexos, con independencia do momento en que tivese lugar o correspondente feito causante e sempre que non prescribise o dereito ao seu recoñecemento.