Curso online para preparación oposición de Educación Infantil


22 Feb, 2019

ANPE formación mediante o acordo asinado coa Universidade San Pablo CEU oferta este curso a distancia, dirixido especialmente a opositores de Infantil. Válidos para todas os CC. AA.

Este curso pretende facilitar ao profesorado estratexias para a programación e organización da actividade docente en Infantil, á vez que facilitar a práctica educativa diaria cunha adecuada planificación, conforme á nova lei de educación LOMCE, mediante a elaboración da programación didáctica para o 2º ciclo de Educación Infantil, organizada en unidades didácticas, desenvolvendo unha delas con todos os seus elementos e propoñendo técnicas para resolver supostos e situacións prácticas que xorden na aula de infantil. Para máis información:

 

PROGRAMACIÓN, UNIDADES DIDÁCTICAS Y SUPUESTOS PRÁCTICOS. PREPARACIÓN DEL ACCESO A LA FUNCIÓN DOCENTE. ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INFANTIL