Corrección de erros na apertura de listas de interinidades de francés, música, análise e química industrial e mais


15 Feb, 2019

WEB - Corrección de erros da Resolución do 13 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades de francés (590010),música (590016), análise e química industrial (590102), informática (590107), organización e proxectos de fabricación mecánica (590112); e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos (591205), sistemas e aplicacións informáticas (591227), soldadura (591228).

Esta corrección implica a ampliación do prazo para formular solicitudes indicado na base terceira da resolución de convocatoria, abarcando ata o día 22 de febreiro (incluído).

Corrección de erros da Resolución do 13 de febreiro de 2019