Apertura de listas para impartir docencia de Relixión católica Primaria e Secundaria


08 Feb, 2019

WEBApertura de listas para impartir docencia de Relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria

Resolución do 8 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria nos centros docentes públicos que dependen desta consellería.

O prazo para formular solicitudes será de sete días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo

Resolución do 8 de febreiro de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos