Apertura de listas de interinidades e substitucións especialidade linguaxe musical


06 Feb, 2019

WEB - Resolución do 4 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade linguaxe musical (594460).

O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución neste  portal educativo.

Resolución do 4 de febreiro de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos