Apertura dunha lista de interinidades/substitucións na EOI, especialidade de chinés


28 Xan, 2019

WEBApertura dunha lista de interinidades/substitucións de profesorado especialista de nacionalidade estranxeira para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés

O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución  contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal de Internet da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional www.edu.xunta.gal

Resolución do 25 de xaneiro de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos