Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir Filosofía e Patronaxe e Confección


18 Xan, 2019

WEB - Resolución do 18 de xaneiro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de filosofía e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de patronaxe e confección.

O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución  no portal de Internet da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional www.edu.xunta.es

Resolución do 18 de xaneiro de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos