Adxudicación provisional das listas de interinidades e substitucións, especialidade de expresión corporal


11 Xan, 2019

WEBResolución do 11 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, a relación de persoas excluídas provisionais e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de expresión corporal (594449).

Prazo de reclamación de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta publicación.

Resolución provisional

Baremo provisional e excluídos

ENLACE ás LISTAS