Apertura das listas de interinidades e substitucións na ESAD, especialidade de dramaturxia


08 Xan, 2019

WEB - Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446)

O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal de Internet da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Resolución do 8 de xaneiro de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos

 

ENLACE ás Listas