DELF escolar en Galicia para o curso 2018/19


19 Dec, 2018

WEB Información relativa ás probas do DELF ( Diplôme  d´ Études en Langue Française)  Escolar na Comunidade Autónoma de Galicia. Son diplomas oficiais de lingua francesa expedidos polo Ministerio de Educación de Francia e recoñecidos internacioanalmente. A súa válidez é indefinida.

O prazo de matrícula é do 1 ao 28 de febreiro na Alianza Francesa correspondente.

Circular DELF escolar Galicia curso 2018/2019

Anexo I: Solicitude de inscrición