Marrocos. Profesores interinos en programas educativos. Curso 2019/20


10 Dec, 2018

MECMarrocos. Profesores interinos en programas educativos. 2019-2020

Convocatoria da Consellería de Educación en Marrocos para a formación das listas de aspirantes a desempeñar postos en réxime de interinidade dos Corpos de Mestres, de Profesores de Ensino Secundario e de Profesores Técnicos de Formación Profesional contemplados na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, en prazas docentes dos centros educativos de titularidade española en Marrocos para o curso 2019-2020.

O prazo de presentación desta convocatoria é desde o 08 de decembro de 2018 ás 00:00 ata o 22 de decembro de 2018 ás 17:30

Convocatoria

Convocatoria profesores Interinos Marrocos 2019-2020

Instruccións

Presentación da solicitude

Acceso ao servicio online

As solicitudes e escritos poderán presentarse en calquera das dependencias contempladas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Consulta as oficinas de rexistro