Listas de interinidades e substitucións para diversas especialidades do corpo de catedráticos de música


04 Dec, 2018

WEB - Resolución do 4 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en diversas especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas.

Resolución definitiva

Baremo definitivo

Listaxe definitiva de persoas excluídas