Apertura das listas de interinidades e substitucións na Escola Superior de Arte Dramática, interpretación no teatro do xesto


04 Dec, 2018

WEB - Resolución do 4 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas,especialidade de interpretación no teatro do xesto (594454).

O prazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Portal educativo

Resolución do 4 de decembro de 2018

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos