Resolución definitiva das listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia


29 Nov, 2018

WEBResolución do 29 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas seleccionadas e non seleccionadas, a relación de persoas excluídas definitiva e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria (594442), espazo escénico (594448), iluminación (594450) e técnicas escénicas (594456).

Resolución Definitiva

Baremo Definitivo

Listaxe definitiva de persoas excluidas

ENLACE ás listas