6. Pola formación inicial e permanente do profesorado


23 Nov, 2018

anpe-eleccio-ns-sindicais--2018-6

ANPE pola formación inicial e requisitos iguais para todos os corpos: satisfacer as expectativas de formación de cada profesional en relación á súa carreira docente. Formación permanente gratuita e en horario lectivo: débense establecer convenios entre Gobernos Autonómicos e Universidades e débense articular fórmulas para facilitala: concesión de días para formación; estancias no estranxeiro, licenzas por estudos retribuídas, etc.