Resolución provisional das listas de interinidades para a docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia


21 Nov, 2018

WEBResolución do 21 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, a relación de persoas excluídas provisionais e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de caracterización e indumentaria (594442), espazo escénico (594448), iluminación (594450) e técnicas escénicas (594456).

Prazo para formular reclamacións de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.

Resolución provisional

Baremo provisional

Listaxe provisional de persoas excluídas