4. Pola recuperación das pagas extras recortadas e o cobro do verán para substitutos


21 Nov, 2018

anpe-eleccio-ns-sindicais--2018-4

4. ANPE seguirá esixindo a devolución das pagas extras recortadas dende 2013 ata 2017, o que nos supoxo unha perda de 6.000 € de media e, por outra banda, recuperar o cobro do verán para os substitutos que traballaron mais de 5 meses e medio tal e como se recolle no Acordo de interinos firmado por ANPE:

O 11 de xullo de 2006 as organizacións sindicais ANPE,  CC OO e CSI.F asinaron unha nova addenda ao Acordo do 20 de xuño de 1995, que introduciu diversas melloras...dereitos retributivos do profesorado substituto que preste servizos efectivos durante polo menos cinco meses e medio durante o curso académico." No 2012 coa excusa da "crise" a Xunta eliminou este cobro durante dous anos e dende esas ANPE reclama a restitución deste punto ano tras ano e así seguiremos ata que o consigamos.