Resolución provisional das listas de interinidades e substitucións da especialidade de viola


20 Nov, 2018

WEBResolución do 20 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de viola (594431).

Prazo para alegacións de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución

Resolución Provisional

Listaxe provisional de persoas excluidas

ENLACE ás Listas