3. Pola reducción de RATIOS de alumnos por aula


20 Nov, 2018

anpe-elecci-ns-sindicais--2018-3

Son totalmente inxustificables as ratios actuais en primaria e secundaria  mais ainda, cando a propia administración recoñece o aumento de número de alumnado con necesidades específicas de apoio. 

A administración galega é a responsable desta situación: vende proxectos e proxectos pero...

Reducíu as ratios? NON   

Tén en  conta este tipo de alumnado? NON 

Axuda ao docente? NON

ANPE leva anos  loitando por os SI.  Co teu apoio, conseguirémolo, non nos rendimos.