1. ANPE pola recuperación do poder adquisitivo perdido


17 Nov, 2018

anpe-eleccio-ns-sindicais--2018-1

1. ANPE seguirá loitando POLA RECUPERACIÓN DO PODER ADQUISITIVO PERDIDO. Seguiremos loitando pola recuperación das pagas extras do 2013 a 2017, seguiremos loitando polas pagas extras dobres, seguiremos loitando polo cobro de todas as coordinacións e dinamizacións, seguiremos loitando polo cobro do verán dos substitutos.