Plan Proxecta - resolución provisional


14 Nov, 2018

WEB - Listaxe provisional dos proxectos admitidos en cada programa educativo para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/19.

Tal e como se establece no artigo 10.2 da Resolución do 26 de setembro de 2018 que regula o Plan Proxecta, ábrese un prazo de 10 días naturais (ata o 24 de novembro de 2018, inclusive) para efectuar reclamacións e/ou renuncias a esta listaxe provisional, que deberán presentarse no enderezo electrónico: planproxecta@edu.xunta.es.

Resolución provisional

Modelo orientativo de renuncias ou reclamacións