A proposta de "reforma" da LOMCE presentada polo Ministerio non é a reforma profunda e necesaria


10 Nov, 2018

NP_ ANTE A PROPOSTA PARA A MODIFICACIÓN DA LOMCE PRESENTADA POLO MINISTERIO, ANPE DECLARA QUE NON RESPONDE Á REFORMA PROFUNDA QUE NECESITA O NOSO SISTEMA EDUCATIVO

O documento que desenvolve estes puntos foi publicado na web do Ministerio para ser sometido a consulta pública, e contén nove puntos onde detallan os obxectivos do próximo anteproxecto de lei orgánica de modificación.

Onte O Ministerio remitiunos un documento máis amplo onde desenvolve estas modificacións que son básicamente unha volta á LOE.

ANPE esixe o debate destas propostas na Mesa de Negociación do persoal docente contando coa implicación e participación do profesorado. Esta proposta é basicamente unha volta a LOE . Asistimos a unha de tantas reformas que se sucederon e que só comporta cambios lexislativos superficiais sen unha reforma profunda e necesaria. Para ANPE os temas pendentes a abordar son:

  • A vertebración e a cohesión do sistema educativo, isto afecta entre outras cuestións á definición dos contidos básicos e comúns, á regulación e o dereito do castelán facéndoo compatible coas demais linguas vernáculas, á propia regulación dos corpos docentes; en definitiva, regular un marco competencial básico no que estean perfectamente definidas as atribucións do Estado e as das CCAA, para que non se resinta o principio de igualdade e de cohesión social en todo o territorio nacional.
  • A redución do fracaso escolar mellorando o rendemento dos alumnos e como consecuencia mellorar a calidade da educación. Abordar con seriedade o problema do fracaso escolar esixe garantir a cohesión do sistema educativo, un modelo de esixencia e responsabilidade, reforzar na educación primaria as materias instrumentais, potenciar a Formación Profesional e a coordinación entre os distintos tramos educativos.
  • Abordar a situación do profesorado e o seu futuro profesional, dando resposta ao deseño da profesión docente nun dobre aspecto, establecendo unha Lei da profesión docente e, doutra banda, cun Estatuto da Función Pública Docente que recolla e desenvolva a carreira profesional docente, desde o ingreso á función pública docente ata a xubilación. Un Estatuto tantas veces prometido e incumprido en todas as lexislaturas precedentes.

Esta semana tivo lugar o foro de expertos titulado 'Educar para o século XXI. Desafíos e propostas sobre a profesión docente', organizado polo Ministerio para ANPE o verdadeiro foro de debate que ten que expor o Ministerio é na Mesa Sectorial onde se atopan os lexítimos representantes dos docentes. Non se pode facer reformas para o profesorado sen o profesorado. O docente é a clave do sistema educativo e debe estar no centro das políticas educativas e a súa opinión ten que estar presente en todas as reformas. O PSOE abandonou a subcomisión do Congreso para abordar o pacto educativo porque a proposta de financiamento afastábase moito do pretendido 5% do PIB. Agora que está no Goberno é a oportunidade para recuperar este financiamento e apostar por este pacto educativo ou acordos de mínimos para promover aspectos fundamentais que sempre defendemos. Se os cambios lexislativos non veñen precedidos dun acordo de mínimos de carácter político, social e territorial, estarán abocados ao fracaso porque ante un cambio de goberno volvería introducir novos retoques que nos levarían, unha vez máis, polos camiños da incerteza e da inestabilidade.