Relación provisional de persoas admitidas e excluídas na especialidade de navegación e instalación mariñas


02 Nov, 2018

WEB Resolución do 2 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de navegación e instalacións mariñas (590109).

O prazo para formular reclamacións  é o comprendido entre o 5/11//2018 e o 07/11//2018, ambos incluídos.

Resolución Provisional

Lista provisional de persoas excluídas

Acceso ás listas de substitución