Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións


17 Out, 2018

WEBListaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2018/2019 do corpo de mestres, de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional.

ACCESO a LISTAS de SUBSTITUCIÓN

- As persoas participantes nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 con dereito á incorporación na lista poderán formular alegacións ás listaxes provisionais ante á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo de 10 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Educación, Formación Profesional e Universidade por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
- Non se admitirán as alegacións formuladas mediante o correo electrónico.

- Resolución do 28 de xuño de 2017: texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 (DOG)

- Resolución do 25 de febreiro de 2018 (DOG)

- Resolución provisional MESTRES 

- Resolución provisional SECUNDARIA

- Listaxes provisionais de persoas EXCLUIDAS MESTRES

- Listaxes provisionais de persoas EXCLUIDAS SECUNDARIA