Procedemento listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramático


21 Set, 2018

WEBProcedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de teoría teatral (594459)

Prazo para formular solicitudes será o comprendido entre o 24/09/2018 e o 28/09/2018.

Resolución do 20 de setembro de 2018