• Noticia destacada

CADP - Adxudicación definitiva de destinos provisionais do corpo de MESTRES


03 Ago, 2018

WEB - Resolución do 3 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2018/19 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Resolución do 3 de agosto de 2018: Adxudicación definitiva dos destinos provisionais mestres

Adxudicación definitiva dos destinos provisionais mestres

Vacantes (mestres)

Instrucións para a toma de posesión (mestres)