Comisións de servizos por saúde - Listaxe provisional de solicitudes procedentes ou improcedentes


18 Xun, 2018

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba o listado provisional de solicitudes declaradas procedentes ou improcedentes da concesión das comisións de servizos por motivos de saúde, reguladas pola Orde do 30 de abril de 2007 (Diario Oficial de Galicia do 9 de maio).

Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición a través da aplicación informática e están excluídos

O prazo de reclamacións comeza o día 18 de xuño de 2018 e remata o día 22 de xuño de 2018, ambos inclusive.

As reclamacións á resolución provisional deberán dirixilas á Xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U da correspondente provincia segundo consta nas referidas Resolucións.

DOG - ORDE do 20 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo; corrección de erros do 11 de maio).

Resolución provisional asinada

Listaxe provisional de Mestres

Listaxe provisional de Secundaria

Listaxe provisional de Relixión

Anexo de solicitudes excluídas do profesorado