OPOSICIÓNS - Listaxe definitivo de admitidos e excluidos


05 Xun, 2018

WEB - Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas definitivas de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo)

Resolución pola que se aproban as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas concurso-oposición

Listaxe definitiva de admitidos primaria

Listaxe definitiva de admitidos secundaria

Listaxe definitiva de excluidos primaria

Listaxe definitiva de excluídos secundaria