Listaxe definitiva de admitidos e excluídos de sistemas electrónicos, de instalacións electrotécnicas e italiano


25 Mai, 2018

WEB - Resolución do 25 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidade de sistemas electrónicos (590124), no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de instalacións electrotécnicas (591206) e no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de italiano (592012), convocado pola Resolución do 16 de abril de 2018 (corrección de erros do 26 de abril).

Resolución definitiva

Listaxe definitiva de excluídos

ENLACE ás listas de substitución