Corrección de erros - Concurso de méritos para postos de escolarización ao alumnado de atención preferente


03 Mai, 2018

DOG - ORDE do 26 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde de 4 de abril de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización de alumnado de atención preferente.

Con motivo do incremento e/ou do cambio no perfil dalgunha das prazas recollidas no anexo III e a necesidade de corrección do epígrafe 4.4 do anexo II, cómpre modificar os ditos anexos e o prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de solicitudes amplíase dez (10) días hábiles, que comezará a computar desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.