Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2017/2018


02 Mai, 2018

WEB - Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2017/2018

Publicación da Circular 2/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para o curso 2017/2018.

Enlace á Circular nº 2/2018

Enlace á Orde do 22 de abril de 2010

Reclamacións no centro. Prazos

Convocatoria ordinaria: 23 e 24 de maio de 2018 (ata as 14.00 horas).
Convocatoria extraordinaria: 5 e 6 de setembro de 2018 (ata as 14.00 horas).

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos

Convocatoria ordinaria: antes das 18.00 horas do día 28 de maio de 2018.
Convocatoria extraordinaria: antes das 18.00 horas do día 7 de setembro de 2018.

Recepción do expediente na comisión de supervisión. Prazos

Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do día 30 de maio de 2018.
Convocatoria extraordinaria: antes das 14.00 horas do día 10 de setembro de 2018.