BOE - Convenio entre MUFACE e o Servizo galego de Saúde en zonas rurais


10 Abr, 2018

BOE - Resolución do 2 de abril de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas, a Mutualidad Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con ditas Mutualidades.

Que a Comunidade Autónoma de Galicia, a través do SERGAS, é a única entidade que dispón dos medios necesarios para a prestación, no devandito ámbito territorial, dos servizos de atención primaria que os mutualistas e demais beneficiarios das citadas Mutualidades precisen. Por tanto, de acordo coa normativa reguladora, pode completar a asistencia sanitaria a cargo das entidades de seguro de asistencia concertadas, naquelas zonas rurais nas que estas non dispoñen de medios.

O Servizo Galego de Saúde, cos medios de que dispoña nas correspondentes Unidades Básicas de Saúde que xestiona, prestará os servizos sanitarios que se detallan na cláusula segunda a todos os mutualistas e demais beneficiarios de MUFACE, ISFAS e MUGEJU que se atopen adscritos ás Entidades de Seguro concertadas coas citadas Mutualidades e que residan nos municipios de ata 20.000 habitantes que se relacionan nos anexos I e II. Serán, así mesmo, usuarios destes servizos, os mutualistas e beneficiarios das citadas Mutualidades que, por razóns circunstanciais, atópense desprazados nos municipios de referencia.