Orde do___Aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015


14 Mar, 2018

ORDE do --- de febreiro de 2018, pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, para os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

 

cceou_orde_filosofia_galego_