Por qué ANPE pide a equiparación salarial XA?


14 Mar, 2018

Non todos os docentes cobramos igual, Por qué? Visiona o vídeo.

 

Desde ANPE queremos volver denunciar que os corpos docentes son os únicos corpos funcionariales de carácter estatal, é dicir, o seu ingreso, acceso e mobilidade por todo o Estado está regulado a nivel nacional e é idéntico en todas as Comunidades Autónomas, pero, á súa vez, están transferidos ás CCAA e as súas retribucións son abonadas polas mesmas. Así, nos últimos anos, a brecha salarial foi aumentando progresivamente, chegando a ser, nalgúns casos, de máis de 6.000 euros anuais por realizar as mesmas funcións e accedendo cos mesmos requisitos e condicións, simplemente dependendo da Comunidade Autónoma na que se estea traballando.