Profesores interinos en programas educativos no exterior: Reino Unido


26 Feb, 2018

Profesores interinos en centros da acción educativa española Convocatoria da Consellería de Educación no Reino Unido e Irlanda para a formación das listas de aspirantes a cubrir postos docentes en réxime de interinidade no Instituto Español Vicente Cañada Blanch e en programas da acción educativa española no Reino Unido e Irlanda durante o curso 2018/2019.

Convocatoria de profesores interinos en el Reino Unido 2018-2019 Archivo PDF

ENLACE  á web do Ministerio para consultar toda a información e acceder á matrícula.

180226_extinteru