Última modificación Addenda de interinos


21 Feb, 2018

Última  modificación da Addenda de interinos respecto dalgunhas especialidades: Organización e Xestión Comercial, Procesos de xestión administrativa e Operacións de proceso.

180220_modifaddenda