ANPE cos docentes das Escolas Oficiais de Idiomas_Non ás certificacións externas


19 Feb, 2018

ANPE cos docentes das Escolas Oficiais de Idiomas_Non ás certificacións académicas de entidades privadas.

ANPE esixiralle á Consellería de Educación que as Escolas Oficiais de Idiomas sexan as únicas entidades que formen e certifiquen.                 Non podemos permitir que entidades privadas poidan certificar os coñecementos de linguas como veñen facendo ata de agora nas EOI.