Listado de admitidos e excluidos do baremo provisional de Debuxo Técnico e Deseño de Produto


26 Xan, 2018

Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de Deseño de Produto.

Prazo para formular reclamacións contra a citada resolución é o comprendido entre o luns 29 de xaneiro e o venres 2 de febreiro, segundo o disposto na base sexta da resolución de convocatoria.

Resolución provisional

Relación provisional de persoas excluídas

Enlace ás Listas de substitución