ANPE esixe ao Ministerio que constitúa un grupo de traballo para a elaboración dos temarios


19 Xan, 2018

Na última Mesa Sectorial, ANPE esixe ao Ministerio que constitúa un grupo de traballo para a elaboración dos temarios e outro grupo en paralelo para traballar sobre as bases dun novo sistema de acceso.

 ANPE considera si hai tempo suficiente para traballar sobre estes e propón que se constitúa un grupo de traballo para a elaboración dos temarios, establecendo un calendario de reunións periódicas, no que haxa un membro, polo menos, de cada organización sindical, e que neste grupo de traballo valórese primeiro se sería factible e convinte cambialos en 2020 ou esperar a que estea elaborado un novo sistema de acceso.

Por tanto, desde ANPE expomos que, ou ben ese grupo de traballo, ou ben outro grupo de traballo distinto, comece, de maneira paralela, a traballar sobre as bases dun novo sistema de acceso e así os temarios sobre os que se traballe poidan ter o mellor encaixe posible no mesmo.

ANPE considera que o actual sistema de acceso regulado no RD 276/2007, coas modificacións vistas na Mesa Sectorial, ten un carácter conxuntural á espera de que o pacto educativo, sobre o que se está traballando no Congreso, traia un novo sistema de acceso.

Desde ANPE queremos un sistema de acceso de futuro, que entraría en vigor dentro de cinco anos, que realmente leve un cambio profundo, non simples retoques sobre o mesmo sistema de acceso vixente, á marxe de que vaia a haber ou non pacto educativo.

O Ministerio pola súa banda, é partidario do cambio cando se fala de temarios dos anos 90 e os borradores parten dos recolleitos nas ordes de 2011 presentados polo goberno socialista e que foron derrogados polo goberno actual.

Aceptan a proposta de ANPE de constituír un grupo de traballo e establecer un calendario de reunións periódicas.

Prevese que no mes de febreiro se publique o RD de oposicións.