Cambio de nome do CEIP Montel Touzet


15 Xan, 2018

DOG_ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Montel Touzet do concello da Coruña.

De conformidade co previsto no artigo 8 do Regulamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria, aprobado polo Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21 de outubro), por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

Provincia: A Coruña.

Concello: A Coruña.

Código: 15004991.

Denominación actual: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Montel Touzet.

Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Cidade Vella.

180115_cambionome