Plan de formación permanente en centros


12 Xan, 2018

Resolución definitiva centros seleccionados nos plans de formación permanente do profesorado que se van a impartir en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2017/2018

Resolución definitiva de centros seleccionados